Pytanie
Jesteśmy spółką z o.o. ze 100% udziałem Gminy. Rada Nadzorcza z Prezesem Zarządu (umowa o pracę) zawarła umowę o używanie samochodu osobowego pracownika do celów służbowych - jazdy lokalne (limit 300 km). Zwrot kosztów za jazdy lokalne następuje w formie ryczałtu, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu samochodu do celów służbowych w danym miesiącu. Od wypłaconego ryczałtu naliczany i odprowadzany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. Miejscem wykonywania pracy Prezesa jest miejscowość w której znajduje się firma.
Czy sposób udokumentowania z dniem 1 kwietnia 2014 r. uległ zmianie?
Czy powinna być prowadzona dodatkowo ewidencja przebiegu pojazdu żeby wydatek ten stanowił koszty uzyskania przychodu podatku CIT?