Pytanie
Nabywcą lokalu mieszkalnego sprzedanego przez dewelopera było małżeństwo. Z osobami tymi podpisana była w 2010 r. przedwstępna umowa sprzedaży. Mąż dokonywał wpłaty zaliczek w roku 2010, co skutkowało wystawieniem faktur zaliczkowych w stawce 22%. W 2011 r. - przed wydaniem lokalu i sporządzeniem aktu notarialnego - nastąpił zgon żony. W akcie poświadczenia dziedziczenia prawo do spadku nabyli z mocy ustawy mąż, córka i syn w udziale po 1/3 części wprost.
Czy w związku ze zmianą osób wymienionych w przedwstępnej umowie, po zgonie żony istnieje konieczność skorygowania faktur zaliczkowych i opodatkowanie zaliczek w stawce 23%?