Pytanie
Jesteśmy spółką cywilną zajmującą się pośrednictwem w sprzedaży statków. W ostatnim czasie podczas podróży służbowej samochodem osobowym będącym środkiem trwałym naszej spółki mieliśmy stłuczkę. Koszt naprawy z tytułu poniesionej szkody w wysokości netto pokryje ubezpieczyciel, natomiast my jako spółka zobowiązani jesteśmy do zapłaty podatku VAT. Nadmieniamy, że w związku ze zmianami jakie weszły od 1 kwietnia 2014 r. zadeklarowaliśmy, że samochód ten będzie wykorzystywany na cele mieszane i nie składaliśmy w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-26.
Czy w związku z tym, że szkoda została poniesiona podczas podróży służbowej związanej z prowadzeniem przez nas działalności gospodarczej, możemy odliczyć 100% podatku VAT wykazanego na fakturze?
Czy też mamy prawo odliczyć tylko 50% podatku VAT, w związku z tym, że nie złożyliśmy do urzędu skarbowego deklaracji VAT-26?