Pytanie
W okresie obowiązywania przepisów pozwalających na odliczenie 100% VAT od samochodów z homologacją N1 nasza firma wzięła takie auto w leasing. Umowa została podpisana, a samochód odebrany przed 1 kwietnia. Umowę zarejestrujemy w urzędzie aby utrzymać prawo do odliczania 100% VAT od rat leasingowych. Samochód ten będzie wykorzystywany częściowo na cele służbowe a częściowo na cele prywatne.
Czy w związku z tym, że nie było ograniczenia w odliczeniu VAT, będziemy musieli naliczyć VAT należny od wykorzystania tego samochodu na cele prywatne?
Czy sytuacja będzie się różniła jeżeli ustalimy dla pracownika ryczałt z tytułu wykorzystania na cele prywatne, czy też oddamy mu w bezpłatne użytkowanie?