Pytanie
Czy w związku z dostosowaniem polskiego prawa bilansowego do MSR 40 i zmianą definicji pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych koszty dotyczące nieruchomości o charakterze inwestycyjnym należy ujmować od 2009 r. jako pozostałe koszty operacyjne? Czy dotyczy to tylko kosztów bezpośrednio związanych z daną inwestycją a więc np. koszty remontów nieruchomości, czynsz na dany budynek czy również opłaty pośrednio związane z działalności firmy?