Pytanie
Jest realizowana budowa infrastruktury w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków. Zgodnie z pozwoleniem na budowę do realizacji inwestycji zostali zatrudnieni inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zakresie robót instalacyjnych, drogowych i elektrycznych oraz inżynier kontraktu. W międzyczasie okazało się, że jeden z inspektorów nadzoru jest dłużnikiem alimentacyjnym i dłużnikiem wobec ZUS-u. Łączna kwota zadłużenia sięga około 300.000 zł Unikając płacenia zadłużenia dokonał innych czynów niedozwolonych. Między innymi posiada nieaktualny dowód osobisty. Została o tym poinformowana Izba Budowlana Inżynierów Budownictwa która powiadomiła, że sprawę należy skierować na Policję. I tak zostało poczynione. W tej sytuacji rodzi się pytanie jak powinno wyglądać zatrudnienie inspektora nadzoru.
Czy można inspektora zmienić i czy należy o tym powiadomić Izbę Budowlaną?
Czy inspektorem nadzoru może być osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania?