Pytanie
Inwestor (po dokonaniu odbioru) sprzedał lokale mieszkalne, bez całego terenu niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (wymaganego do spełnienia warunków określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego).
Czy w takim przypadku właściciele mogą domagać się przekazania pozostałej części nieruchomości objętej planem zagospodarowania działki?
Czy w sytuacji gdy inwestycja została zakończona - budynek nie musi spełniać warunków miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?
Czy nie spełnianie warunków planu jest podstawą do wznowienia postępowania?