Pytanie
X sp. z o.o. wynajmuje auto osobowe od spółki Y na podstawie umowy najmu. Co miesiąc spółka X otrzymuje fakturę od spółki Y za najem auta wraz z ewidencją przebiegu pojazdu. VAT był odliczany w spółce X w wysokości 60% wartości VAT naliczonego. W 2012 r. został przekroczony limit 6000 zł VAT uprawniającego do odliczenia i od tamtej pory VAT za najem nie jest w ogóle odliczany. Auto jest w dalszym ciągu wynajmowane od spółki Y.
Czy w świetle zmieniających się przepisów o VAT od 1 kwietnia 2014 r. spółka X sp. z o.o. będzie mogła odliczać VAT naliczony od faktur najmu w 100% na podstawie sporządzanej ewidencji przebiegu pojazdu?