Pytanie
Czy w spółce z o.o. można zakwalifikować samochód osobowy, iż jest to samochód, który wykorzystywany jest również na cele prywatne?
Jakie będą skutki podatkowe dla pracownika i członka zarządu, którzy wykorzystują samochód spółki dla celów prywatnych po godzinach pracy?
Spółka cywilna posiada samochód osobowy. Spółka dokonuje amortyzacji liniowej i wysokość amortyzacji miesięcznej wynosi 1000 zł.
Czy ulegnie zmianie wysokość amortyzacji miesięcznej od 1 kwietnia 2014 r. w przypadku, jeśli spółka określi, że samochód jest wykorzystywany również do celów prywatnych przez wspólnika spółki?