Pytanie
W której części sprawozdania z udzielonych zamówień, należy umieścić informację o udzielonych dotacjach?
W 2014 r. zamawiający udzielił 21 dotacji na kwotę 135.467.89 zł. W tym np. jedną dotację na kwotę 8.000 zł.
Czy wartość wszystkich dotacji należy do siebie dodać i umieścić informację w tabeli II pozycji 17?
Czy informację o dotacjach, które nie przekraczają kwot określonych w art. 4 pkt 8 p.z.p., należy umieścić w tabeli II pozycji 1, a te które przekraczają tą wartość w pozycji 17?
Czy pierwszeństwo w umieszczaniu informacji w sprawozdaniu ma tu wartość czy podstawa wyłączenia?