Pytanie
Jaka jest różnica między przedszkolem, a punktem przedszkolnym?
Czy punkt przedszkolny może mieć dwa oddziały lub więcej, np. w jednym oddziale w budynku przy ul. X - jest dzieci 23, a w drugim budynku jest dzieci 16, razem jest 39 dzieci, ale zajęcia są prowadzone w dwóch grupach liczących do 25 osób. Jak należy rozumieć zapis § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 z późn. zm.) - dalej r.f.w.p. "zajęcia w punktach i zespołach mogą być prowadzone w grupach liczących od 3 do 25 dzieci." Czy tych grup może być więcej niż jedna, a jeżeli jest ich kilka to czy dzieci np. w trzech grupach powinno być maksymalnie 25?