Pytanie
Spółdzielnia mieszkaniowa wybudowała środek trwały - lokal użytkowy. W założeniu lokal miał być przeznaczony na sprzedaż lub wynajem i w trakcie budowy VAT był odliczany w całości. Bezpośrednio po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie lokalu, podjęto decyzję o zorganizowaniu w lokalu biura spółdzielni (działalność związana ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną). Budowa trwała od października 2011 r. do grudnia 2012 r.
Czy w związku z zaistniałą sytuacją należy skorygować wszystkie deklaracje za ten okres i odliczyć VAT w wysokości wskaźnika struktury sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej za dane lata (wskaźnik struktury do odliczeń sprzedaży mieszanej w 2011 r. ustalony na podstawie sprzedaży w 2010 r. wynosił 6%, natomiast faktyczny udział sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej w 2011 r. przyjęty od odliczeń w 2012 r. to 12%)?
Jeśli tak, to według którego wskaźnika struktury?
A może znajdzie zastosowanieart. 91 ust. 2 ustawy o VAT, który nakazuje dokonać korekty VAT w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości?
Czy w takim przypadku korekty VAT należy dokonać w rozliczeniu za grudzień 2012 r. skoro w tym miesiącu podjęto decyzję o zmianie przeznaczenia?
Czy w jednym i drugim przypadku należy dokonywać korekty VAT przez 10 kolejnych lat?