Pytanie
Przedszkole niepubliczne wynajęło pomieszczenia, gdzie zorganizowano kuchnię. Posiłki będą wydawane dzieciom w ramach opłat uiszczanych przez rodziców. Powyższe jako usługi kompleksowe podlegają zwolnieniu z VAT oraz rejestracji na kasie fiskalnej.
Jednak w sytuacji, gdy posiłki będą również nabywane przez nauczycieli, czy obrót z tego tytułu będzie podlegał obowiązkom z tytułu VAT oraz kas fiskalnych, a co za tym idzie – czy sprzedaż z tego tytułu należy ewidencjonować oddzielnie dla celów limitu VAT oraz limitu ustalanego dla obowiązku instalacji kas fiskalnych?