Pytanie
Otrzymaliśmy pożyczkę od podmiotu powiązanego umiejscowionego w kraju UE. Podmiot udzielający pożyczkę posiada 100% udziałów w podmiocie który posiada nasze udziały. Podmiot posiadający nasze udziały w wysokości 100% posiada siedzibę w kraju UE i nie udziela nam bezpośrednio pożyczki. W ustawie o podatku dochodowym w art. 21 ust. 3 od 1 lipca 2013 r. zawarto zwolnienie z podatku wypłacanych odsetek po spełnieniu kilku warunków. Wątpliwość dotyczy warunku posiadania bezpośredniego udziału w kapitale spółki wypłacającej odsetki.
Czy zwolnienie z opodatkowania dotyczy tylko sytuacji bezpośredniego posiadania udziału, czy również wskazanego w pytaniu przypadku posiadania udziałów pośredniego?
Naszym zdaniem przedstawiona sytuacja pozwala na opodatkowanie odsetek jedynie zgodnie z umową w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, której stroną jest Rzeczpospolita Polska.
Czy w przypadku udzielenia najpierw pożyczki podmiotowi który jest naszym właścicielem, a następnie udzielenie takiej pożyczki przez ten podmiot dla nas będzie miała zastosowania klauzula obejścia przepisów prawa podatkowego?