Pytanie
Posiadamy należności (ok. 200 tys.) i zobowiązania (ok. 500 tys.) od firmy postawionej w stan upadłości (z możliwością układu). Należności zostały zgłoszone przez nas do sądu prowadzącego postępowanie upadłościowe.
Czy w przypadku gdy wyrokiem sądu nastąpi redukcja naszych należności, pozostała część naszych należności będzie mogła być skompensowana z naszymi zobowiązaniami?
Zarówno należności jak i zobowiązania powstały przed datą postawienia firmy w stan upadłości.
Czy na wartość należności należy utworzyć odpis aktualizujący, jeśli zobowiązania przewyższają wartość należności od firmy w upadłości?