Pytanie
Czy w przypadku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową powstanie obowiązek zapłaty PCC?
Spółka z o.o. posiada kapitał zakładowy 50.000 zł, gdzie wspólnicy opłacili go gotówką. Aktualnie wartość przedsiębiorstwa spółki przekracza 2.000.000 zł. Czy wkładem spółki komandytowej (opisanych w umowie spółki) będą te historyczne wkłady gotówkowe, czy też pokryciem wkładów będzie przedsiębiorstwo. Ma to istotne znaczenie dla wystąpienia lub nie podatku PCC. Naszym zdaniem wkładem będą te historyczne wkłady gotówkowe.
Jeśli wkładem są te historyczne wartości, to czy identycznie mamy postąpić, jeśli wkładem do spółki była nieruchomość nie będąca obecnie już własnością spółki z o.o.?