Pytanie
Agencja pracy tymczasowej wysyła pracowników do pracy w Niemczech, całe ryzyko gospodarcze związane z jego pracą zostaje przeniesione na firmę, która go wypożyczyła (kontroluje bezpośrednio lub pośrednio sposób wykonania usług, a pracodawca tj. agencja pracy tymczasowej nie ponosi ryzyka ani odpowiedzialności za skutki pracy wykonanej przez pracownika).
Czy w przypadku leasingu pracowników z Polski do pracy w Niemczech podatek dochodowy od osób fizycznych będzie pobierany zawsze w kraju wykonywania pracy, niezależnie ile czasu jest wykonywana (mniej lub powyżej 183 dni)?