Pytanie
Prowadząc przedszkole, które działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych korzysta się ze niezwolnienia z VAT.
Czy w przypadku gdy rodzice dokonują wpłat na konto przedszkola za ubezpieczenie dziecka, pomoce dydaktyczne, wyżywienie to takie opłaty są również zwolnione z VAT?
Czy dokonywane powyższe wpłaty należy wykazywać w KPIR w kolumnie 7, a dokumenty świadczące o zakupie ubezpieczenia, materiałów dydaktycznych w kolumnie 13, a artykuły spożywcze w kolumnie 10?