Pytanie
Firma francuska dostarcza towar firmie polskiej w celu tzw. uszlachetnienia, najczęściej towar zaraz po dostarczeniu podlega uszlachetnieniu i wraca do firmy francuskiej w terminie 90 dni od wykonania usługi. Występują jednak przypadki, że dostarczony przez firmę francuską towar jest najpierw składowany w magazynie firmy polskiej przez pewien (różny, czasem nawet kilka miesięcy) czas i następnie dopiero wykonywana jest na nim usługa uszlachetnienia (zgodnie z umową o współpracy to firma francuska decyduje o tym, kiedy będzie dokonana ta usługa). Po wykonaniu usługi towar jest wywożony do firmy francuskiej. Nadmienię, że właścicielem towaru cały czas jest firma francuska.
Jak ten szczególny przypadek ma się do rozliczenia VAT w przypadku firmy polskiej oraz firmy francuskiej?
Czy w przypadku dłuższego przechowywania towaru przez firmę polską przed jego uszlachetnieniem, powstanie obowiązek podatkowy z tytułu rozliczeń wewnątrzwspólnotowych, zarówno dla firmy polskiej jak i francuskiej?