Pytanie
Czy zmiana polegająca na demontażu starych trzech anten i zainstalowaniu trzech nowych typów anten o innych wartościach EIRP stanowi nową instalację i należy pobrać opłatę skarbową?
Według mnie instalacją są nie tylko anteny, bo one same nie emitują. Instalacja to nadajniki przewody antena, a zmiana samych anten, to tylko części elementu z instalacji.
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2012 r.
Pytanie nie zawiera szczegółów o jaką opłatę skarbową chodzi, zakładam że np. dotyczącą zgłoszenia instalacji niewymagającej pozwolenia emisyjnego właściwemu organowi ochrony środowiska.
Zgadzam się co do zaliczenia do instalacji szerszego zakresu urządzeń niż tylko anteny.
Dlatego, według mnie, przeprowadzoną wymianę trzech anten w istniejącej instalacji na nowe należałoby zaliczyć do zmiany w instalacji istniejącej a nie do nowej instalacji. Należy zwrócić uwagę na definicję instalacji z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - dalej p.o.ś.
Wskazaną definicję spełniają anteny, nadajniki, przewody, maszt i inne wyposażenie łącznie.
W przypadku zgłoszonej już instalacji może mieć zastosowanie art. 152 ust. 6 pkt 2 p.o.ś.
Marek Wojciech Gall