Pytanie
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej – dalej r.g.u.i.g. - mowa jest o próbkach czasowego przechowywania. W § 7 ust. 2 r.g.u.i.g. stanowi się o okresie przechowywania próbek czasowych przez wykonawcę robót.
Skoro nie ma zatwierdzenia innej dokumentacji w sprawie wykorzystania ciepła Ziemi, to czy w projekcie robót geologicznych na wykorzystanie ciepła Ziemi (odwierty bez rurowania w celu zamontowania glikolu) powinno pisać się o próbkach czasowego przechowywania?
Czy z takich otworów powstają próbki?