Pytanie
Zakład produkcyjny funkcjonujący od wielu lat planuje zmienić lokalizację. Będzie to nowo wybudowany budynek, natomiast park maszynowy pozostanie bez zmian.
Czy przy prowadzeniu postępowania w sprawie wydania nowych pozwoleń: na wytwarzanie odpadów, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza będzie potrzebne ustosunkowanie się do art. 184 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., tj. "Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143."?