Pytanie
Firma zajmuje się produkcją elementów betonowych z wykorzystaniem odpadów. W procesie produkcyjnym przetwarzane są odpady popiołu - inne niż niebezpieczne w ilości 15 000 Mg/rok. Pozostałe odpady powstające w związku z eksploatacją instalacji nie przekraczają 1 Mg odpadów niebezpiecznych i 5 000 Mg innych niż niebezpieczne i pozwolenie na wytwarzanie nie jest wymagane. Czy w związku z z powyższym, wymagane jest: pozwolenie na wytwarzanie i przetwarzanie odpadów, czy tylko pozwolenie na przetwarzanie odpadów?
Czy do wniosku wymagane jest dołączenie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach?
Poprzednia decyzja była z 2006 r. (minął czteroletni okres obowiązywania). Od ostatniego pozwolenia nie nastąpiły żadne zmiany.