Pytanie
Mam pytanie dotyczące nielegalnego wykonania urządzenia wodnego. Osoba X złożyła do starosty zawiadomienie, że na sąsiedniej posesji istnieje nielegalnie wykonany staw. W związku z tym starosta wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji nakazującej likwidację urządzenia wodnego. W piśmie poinformował także właściciela działki o możliwości złożenia wniosku o jego legalizację, wyznaczając termin do złożenia wniosku w tym zakresie. Właściciel działki oświadczył, że działkę tą nabył 10 lat temu (w 2004 r.) wraz ze zbiornikiem wodnym, który już tam istniał oraz, że nie prowadzi on hodowli ryb, a staw "trzyma" jako oczko wodne. Sąsiad, który składał zawiadomienie, także nie potrafi dokładnie wskazać roku, w którym poprzedni właściciel działki wykonał ten zbiornik. Dodam, że do istniejącego stawu (wymiary ok. 5 m na 5 m) – teraz spełniającego funkcję oczka wodnego (jak twierdzi obecny właściciel działki) – nie jest dokonywany pobór wód z cieków czy rowów melioracyjnych. Staw (oczko wodne) wypełnia się wodami podsiąkowymi i opadowymi).
Czy w przedmiotowej sytuacji starosta może wydać decyzję nakazującą likwidację urządzenia wodnego, zgodnie z art. 64a ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod.?
Nie da się ustalić "pewnego" terminu, kiedy staw ten został wykonany, stąd zastanawia mnie czy można nakazać teraz jego rozbiórkę, bo jeśli był wykonany przed 2002 r. to jest legalny Poza tym jak traktować to urządzenie wodne – czy jako staw czy jako zbiornik wodny (oczko wodne) – wykonano je jako staw, ale teraz pełni on zupełnie inną funkcję. I druga sprawa – możliwość legalizacji weszła w życie w 2005 r.
Czy to oznacza, że stawy wykonane w latach 2002-2005 (do czasu wejścia w życie zmiany do ustawy) nie mogą być obecnie zalegalizowane i muszą być zlikwidowane?