Pytanie
Nauczycielka przebywała na urlopie macierzyńskim od 2 grudnia 2013 r. do 1 czerwca 2014 r. - 26 tyg., następnie na urlopie rodzicielskim od 2 czerwca 2013 r. do 24 sierpnia 2014 r. - 12 tyg., następnie zamierza złożyć pismo o kolejną część urlopu rodzicielskiego z możliwością pracy w wymiarze 1/2 etatu (pracownica zatrudniona jest na cały etat), w okresie od 25 sierpnia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. - 14 tygodni. Traktuję to jako zawarcie nowej umowy, a nie zmiana warunków pracy dotychczasowej umowy.
Czy powinnam sporządzić nową umowę o pracę w wymiarze 1/2 etat, a jeżeli nie to proszę o podpowiedź i wzór dokumentu jaki powinnam przygotować?
Następnie ww. pracownica musi wykorzystać urlop wypoczynkowy za ferie letnie i zimowe 2014 r., w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 25 stycznia 2015 r. - 8 tyg., czy powinna wykorzystać tylko 7 tyg. z uwagi, że będzie pracować na 1/2 etatu od 25 sierpnia 2014 r.?
Urlop ten dotyczyć będzie dotychczasowej umowy na cały etat i czy będzie mogła w dalszym ciągu pracować na pół etatu w trakcie tego urlopu wypoczynkowego? Nadmieniam, że po urlopie wypoczynkowym ww. pracownica będzie chciała skorzystać z urlopu wychowawczego, również pracując na 1/2 etatu.