Pytanie
W umowie handlowej z siecią jest punkt o treści: "w przypadku otwarcia nowej placówki handlowej, Odbiorca umożliwi Dostawcy przeprowadzenie w niej degustacji wszystkich produktów, którymi handluje w sieci. Dostawca zobowiązuje się z tego tytułu uiścić na rzecz Odbiorcy wynagrodzenie w wysokości......netto. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT, poprzez kompensatę."
Czy w obecnej sytuacji interpretacji podatkowych zapis ten spełnia warunki wystawiania faktury na usługę marketingową przez sieć czy korekty obrotu przez dostawcę towaru?