Pytanie
Podatnik VAT czynny rozliczający się miesięcznie otrzymał 27 stycznia fakturę VAT za usługi dystrybucji energii elektrycznej. Na fakturze data sprzedaży to styczeń 2014 r. (rozliczenie za okres od 11.01 do 20.01), data płatności to 06.02.2014 r.
Kiedy nabywca ma prawo odliczyć VAT naliczony zawarty w tej fakturze - w styczniu czy w lutym?
Czy w nowym systemie prawnym obowiązującym w VAT od stycznia 2014 r. data zapłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej ma znaczenie przy odliczaniu podatku naliczonego?