Pytanie
"6. Pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się od początku stycznia danego roku, przy czym w odniesieniu do konkretnych pracowników pracodawca może ustalić rozpoczęcie okresu rozliczeniowego w innym terminie, § 11 otrzymuje brzmienie: 1. U pracodawcy obowiązują następujące systemy czasu pracy: - podstawowy - równoważny."
Czy poniższy zapis w regulaminie o czasie pracy w jednostce samorządowej jest prawidłowy?
"1. Czas pracy pracowników administracyjnych trwa od poniedziałku do piątku w godzinach od godziny 7:00 do godziny 15:00., z wyjątkiem sytuacji określonych w dalszej części regulaminu
2. Pracownicy zatrudnieniu na stanowiskach pomocniczych i obsługi pracują w podstawowym oraz równoważnym systemie czasu pracy.
3. W podstawowym systemie czasu pracy ze względu na rodzaj pracy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach: urzędniczych, pomocniczych i obsługi pracują według harmonogramów ustalonych przez przełożonego.
4. Pracownicy mogą być zatrudniani w ramach systemu równoważnego czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłużenie wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę."