Pytanie
Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług a także podatnikiem unijnym. Wykonuję usługi w zakresie:
a) ocieplanie budynków,
b) gipsowanie,
c) malowanie scian.
Usługi te świadczę na nieruchomości położonej w Niemczech dla firmy będacej zarejestrowanym podatnikiem unijnym. Usługi budowlane świadczone w innych państwach członkowskich UE podlegają opodatkowaniu w miejscu położenia nieruchomości. W takim przypadku faktury nie zawierają polskiego VAT. Zgodnie z art. 28e ustawy o VAT miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia nieruchomości, stąd też obowiązek podatkowy przenoszony jest co do zasady na nabywcę, czyli podatnika niemieckiego. W przypadku świadczenia ww. usług budowlanych wystawiłam fakturę bez VAT, w kwocie netto 65.000 zł - w miejsce stawki wykazałam "np" z adnotacją na fakturze, że usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 28e ustawy o VAT i że VAT rozlicza nabywca.
Do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest nabywca - czyli kontrahent niemiecki na zasadzie "revers charge", tj. odwrotne obciążenie. Ponieważ usługi te podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 28e ustawy o VAT nie wykazałam ich w deklaracji podsumowującej VAT-UE, natomiast wykazałam w deklaracji VAT-7 w polu 11 (dostawa towarów oraz świadczenie usług poza terytorium kraju) w wartości netto, tj. 65.000 zł.
Czy postąpiłam prawidłowo ewidencjonując w taki sposób tą fakturę?