Pytanie
W 2008 r. będę sprzedawała mieszkanie, które nabyłam notarialnie w 2006 r., natomiast w 2007 r. zakupiłam też notarialnie mieszkanie, do którego przeprowadzę się po sprzedaży "starego". W Urzędzie Skarbowym otrzymałam informację, że zapłacę podatek zryczałtowany 10% od wartości sprzedanego mieszkania i nie będę mogła skorzystać z odliczenia związanego z zakupem nowego mieszkania "starego".
Czy nie mogę skorzystać z ulgi podatkowej, która umożliwia przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe w okresie 2 lat?