Pytanie
Wybudowany w latach 1960-1965 budynek do roku 2007 użytkowany był jako szkoła podstawowa pod zarządem gminy. W 2007 r. zarząd gminy przekazał budynek nowemu nabywcy, którym zostało pewne towarzystwo, które od tego czasu użytkuje przedmiotowy obiekt jako warsztat terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Wspomniane towarzystwo dokonało zgłoszenia do starostwa jedynie zamiaru remontu budynku, tj. m.in wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, wymianę glazury, malowanie itp.
Czy w budynku w którym przeprowadzono jedynie roboty remontowe można prowadzić działalność polegającą na prowadzeniu warsztatów terapii do tego dla osób niepełnosprawnych czy miała miejsce nielegalna zmiana sposobu użytkowania do skutków której ma zastosowanie art. 71a pr. bud.?