Pytanie
Czy w 2014 r. VAT naliczony od duplikatów faktur VAT (za towary lub usługi) można odliczyć w miesiącu otrzymania duplikatu i kolejnych dwóch miesiącach, czy tylko przez korektę VAT za miesiąc wystawienia i kolejne dwa miesiące?
Duplikat jest wystawiony z powodu nieotrzymania wcześniej oryginału faktury.
Czy dotyczy to duplikatów otrzymanych w 2014 r. za 2014 r. lub za poprzednie lata?
Czy ma w tym przypadku zastosowanie interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 września 2013 r., IPPP3/443-538/13-2/LK?