Pytanie
W 2001 r. inwestor otrzymał pozwolenie na budowę budynku magazynowego (KOB XVIII). W pozwoleniu inwestor nie został zobowiązany do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W 2007 r. inwestor wystąpił do wydziału budownictwa o zatwierdzenie projektu zamiennego dla tej inwestycji, gdzie zmianie uległy tylko wielkości kubaturowe obiektu, zaś pozostałe warunki decyzji pozostały bez zmian.
Czy w 2001 r. obowiązywało uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektu będącego w kategorii XVIII?
Czy zapis w decyzji z 2001 r. jest prawidłowy?
Czy pomimo wydania decyzji zatwierdzającej projekt zamienny nie powinien ulec zmianie zapis w kwestii procedury przystąpienia do użytkowania?