Pytanie
Zgodnie z art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), jednym z warunków przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem.
Czy ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów powinno nastąpić przed wydaniem decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków, a dowód ustanowienia tego zabezpieczenia (np. w formie polisy ubezpieczeniowej) powinien zostać dołączony do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji?