Pytanie
Spółka prowadząca działalność medyczną świadczy usługi związane z Medycyną Pracy:
1) konsultacje lekarzy specjalistów np. okulista, laryngolog;
2) badania labolatoryjne (glukoza, cholesterol);
3) badania RTG (adania te są zwolnione z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 18 u.p.t.u.);
4) badanie widzenia zmierzchniowego i wrażliwości na olśnienie – opodatkowane stawką podstawową 23%.
Obciążając kontrahenta za ww. usługi na fakturze wyszczególniamy poszczególne rodzaje usług i opodatkowujemy wyłącznie usługi nr 4. Mamy również umowę z kontrahentem na świadczenie usług z Medycyny Pracy, gdzie są ustalone pakiety, np.:
1) badania profilaktyczne dla pracowników biurowych;
2) badania profilaktyczne dla kierowniczych stanowisk;
3) badania profilaktyczne dla pracowników biurowych, gdzie pracownik prowadzi samochód służbowy kat. B.
W tym przypadku obciążając kontrahenta podajemy tylko nazwę i wartość pakietu zgodnie z ustaleniami w umowie.
Czy obciążając kontrahenta pakietem nr 3, w skład którego wchodzi badanie widzenia zmierzchniowego, mamy prawo zastosować stawkę "ZW" do całego pakietu (usługa kompleksowa)?