Pytanie
Właściciel budynku (spółka X) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydzierżawia budynek na prowadzenie działalności oświatowej (spółce Y). Dotychczas właściciel budynku sam ubezpieczał obiekt (spółka X). Po wygaśnięciu pierwszego okresu ubezpieczeniowego nasza firma podpisała aneks na kolejny okres ubezpieczeniowy. Z treści aneksu wynika, że aneksem wprowadza się dodatkowego ubezpieczonego, a mianowicie firmę, która prowadzi w naszym budynku działalność oświatową (szkołę, przedszkole) - spółka Y. Aneks zakłada podział składki na 2 podmioty:
- naszą firmę - właściciela budynku (ubezpieczamy budynki, budowle, szyby)
- spółka X - firmę, która od nas wydzierżawia obiekt i prowadzi w nim działalność oświatową (ubezpiecza wyposażenie, sprzęt elektroniczny, OC działalności)
- spółka Y.
Każda z firm zgodnie z aneksem uiściła odpowiednią kwotę składki. Właścicielem wyposażenia budynku jest firma prowadząca w nim działalność spółka Y. Aneks podpisano w dwóch egzemplarzach (1 egzemplarz dla ubezpieczyciela, 2 egzemplarze dla właściciela budynku).
Czy w związku z powyższym, taka usługa ubezpieczeniowa powinna być refakturowana przez właściciela budynku spółkę X na podmiot, który prowadzi w nim działalność gospodarczą spółkę Y?
Spółka Y posiada tylko kserokopię aneksu i opłaciła składkę.
Czy koszt ubezpieczenia przez spółkę Y będzie prawidłowo udokumentowany, jeżeli nie posiada oryginału polisy ani refaktury od spółki X?