Pytanie
Osoba mająca zaległości podatkowe w Urzędzie Skarbowym napisała wniosek o umorzenie zaległości podatkowej zgodnie z art. 67a Ordynacja podatkowa. Urząd skarbowy wezwał do uzupełnienia braków tzn. do wskazania z jakiej pomocy publicznej podatnik chce skorzystać oraz do wypisania oświadczenia ORD - H.
Podatnik prowadzi działalność - usługi transportowe zakwalifikowane do transportu drogowego, które są wyłączone z pomocy publicznej, dlatego chce ponownie pisać o zastosowanie art. 67a - ważny interes podatnika czy w takim wypadku Urząd Skarbowy może żądać oświadczenia ORD - H?