Pytanie
Nauczycielka zatrudniona na podstawie mianowania w szkole feryjnej przebywa na urlopie wychowawczym od 7 lutego 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. W okresie wakacji wykorzysta urlop wypoczynkowy. Od 1 września 2013 r. chce złożyć kolejny wniosek o urlop wychowawczy do końca czerwca 2014 r. To samo chce zrobić jeszcze w przyszłym roku szkolnym 2014/2015. W okresie wakacji chce wykorzystywać urlop wypoczynkowy w naturze.
Czy należy jej udzielić urlopu wychowawczego w takich terminach, jeżeli będą wskazane we wniosku?