Pytanie
Nauczycielka przebywa na zaległym urlopie wypoczynkowym do 9 lutego 2015 r., który wykorzystuje po urlopie rodzicielskim. Ma dwójkę dzieci - ur. 10 stycznia 2012 r. i 18 grudnia 2013 r. Po zakończonym urlopie wypoczynkowym od 10 lutego 2015 do 10 stycznia 2017 r. nauczycielka zamierza wziąć urlop wychowawczy na starsze dziecko (10 stycznia 2017 r. kończy 5 lat), następnie od 11 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. urlop wychowawczy na młodsze dziecko. Urlop wychowawczy musi skończyć się na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego.
Czy takie rozliczenie urlopu wychowawczego na dwoje dzieci jest prawidłowe?