Pytanie
W dniach 3 września 2013 do 30 listopada 2013 r. pracodawca zatrudniał pracownika na okres próbny. Pracownikowi za ten okres przysługiwało 7 dni urlopu wypoczynkowego. Pracownik nie wykorzystał tego urlopu. Na świadectwie pracy była informacja, że urlop przechodzi na kolejną umowę, która zawarta była 1 grudnia 2013 na 2 lata.
Czy taka informacja wystarczy, czy musi być podpisane oddzielne porozumienie dotyczące przejścia tego urlopu na kolejną umowę?
Czy za 2013 r. pracownikowi należy się 9 czy 10 dni?
Dnia 17 stycznia 2014 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Wynagrodzenia wypłacane są do 10-go dnia miesiąca. Zgodnie z tym pracownik otrzymał wynagrodzenie przed 10-tym stycznia za grudzień. Dodatkowo otrzymał jednorazową prowizję od sprzedaży za grudzień 2013 r.
Jaka powinna być podstawa do naliczenia ekwiwalentu za urlop?
Czy wynagrodzenie zasadnicze za grudzień, czy też razem z prowizją?
Czy za 2013 r. pracownikowi należy się 9 czy 10 dni?
Dnia 17 stycznia 2014 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Wynagrodzenia wypłacane są do 10-go dnia miesiąca. Zgodnie z tym pracownik otrzymał wynagrodzenie przed 10-tym stycznia za grudzień. Dodatkowo otrzymał jednorazową prowizję od sprzedaży za grudzień 2013 r.
Jaka powinna być podstawa do naliczenia ekwiwalentu za urlop?
Czy wynagrodzenie zasadnicze za grudzień, czy też razem z prowizją?