Pytanie
Proszę o udzielenie odpowiedzi dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego uczniów kl. I i II szkoły średniej którzy są uczestnikami projektu "Akademia Umiejętności". Biorąc udział w ww. projekcie, uczestnicy odbywają miesięczny staż w różnych zakładach pracy. Jednocześnie w ramach projektu otrzymają jednorazowe stypendium stażowe.
Czy podlegają z tego tytułu ubezpieczeniu zdrowotnemu?
Jako osoby niepełnoletnie i uczące się w szkole średniej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu przy rodzicach i nie są osobami dorosłymi ani absolwentami, jak stanowi art. 85 ust. 6a oraz art. 66 ust. 1 pkt 24a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jeżeli jednak podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu, to z jakim kodem należy zgłosić, skoro nie jest to absolwent ani pracownik młodociany?