Pytanie
Spółka z o.o. na terenie kraju sprzedaje wyroby akcyzowe (wino), które są sprowadzane z Francji. podczas sprzedaży na terenie kraju (po rozliczeniu akcyzy) kilka butelek wina uległo zniszczeniu (został spisany protokół stłuczenia).
Czy są przewidziane ubytki na wyroby akcyzowe dla handlowców i jak powinnam prawidłowo udokumentować taką stratę?
Czy można przeznaczyć wino na cele promocyjno-reklamowe?
Jak takie zdarzenie należy udokumentować?
Czy przekazanie wina będzie stanowiło koszt podatkowy?
A jak postąpić z podatkiem VAT od straconej części wyrobów?
VAT naliczony od tego niedoboru, jako niepodlegający odliczeniu na podstawie przepisów ustawy o VAT, spółka wliczyła w koszty w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a tiret drugie u.p.d.o.p.
Czy spółka miała prawo tak postąpić?