Pytanie
Spółka zamówiła drogą elektroniczną iPhony. Sprzedającym była firma w Stanach Zjednoczonych. Spółka otrzymała towar w kwietniu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymała (i nie otrzyma) żadnej faktury dokumentującej tę transakcję. Do przesyłki dołączono list przewozowy z którego wynika, że dostawcą jest firma z Niemiec, a także, że towar został dostarczony z Niemiec.
Czy transakcję tę należy potraktować jako wewnątrzwspólnotowe nabycie, wykazać w deklaracji VAT a nie wykazywać w informacji podsumowującej?
Czy ewentualnie można przyjąć, że nabycie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel nastąpiło w kraju i w związku z powyższym zastosowanie znajdzie art. 17 ust. 1 pkt 5 u.p.t.u. Nadmieniam, iż na poczet nabycia spółka dokonała przedpłaty.