Pytanie
Spółka zamierza kupić karty przedpłacone od emitenta kart i przekazać je swoim pracownikom. Emitent kart wystawi na spółkę fakturę obejmującą cenę karty (2 zł od sztuki) plus prowizję. Karty przedpłacone dla pracowników objęte będą limitem, zgodnie z regulaminem funkcjonującym w spółce – wartość karty dla pracownika 300 zł. Karty będą doładowywane co miesiąc i emitent za doładowanie wystawi na rzecz spółki notę obciążeniową. Pracownicy na podstawie otrzymanych kart będą mogli dokonywać zakupu paliwa na stacja benzynowych z terminalem do swoich samochodów prywatnych wykorzystywanych na dojazd do pracy. Pracownicy co miesiąc będą ponosili odpłatność za doładowanie kart przedpłaconych w wysokości 1 zł.
Czy transakcja przekazania i doładowywania kart (odpłatna przez pracownika i nieodpłatna) będzie podlegała opodatkowaniu VAT?