Pytanie
Co zrobić w następującym przypadku ; W trakcie porządkowania rozrachunków z kontrahentami okazało się, że podatnik - sp. z o.o. dokonywała wiele wpłat do kontrahenta za towar w 2011 r. Nie otrzymywała faktur. Koszty nie zostały ujęte w roku 2011 r.
Czy zwrócić się o duplikaty do tych faktur?
Czy można ująć te koszty w roku bieżącym jeżeli to nie będą duplikaty?
Do jakiego okresu wstecz można zażądać duplikatu faktury zakupu żeby można było uznać koszty?
Czy ten okres jest zbieżny z okresem przedawnienia podatkowego (5 lat od początku roku następującego po roku w którym nastąpił obowiązek rozliczeniowy)?