Pytanie
Komu, zgodnie ze schematem organizacyjnym, powinien podlegać specjalista ds. epidemiologii oraz przełożona pielęgniarek w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej - dyrektorowi czy zastępcy dyrektora ds. lecznictwa?
Nie ma stanowiska naczelnej pielęgniarek.
Czy taka organizacja stanowisk jest prawidłowa?
Komu, zgodnie ze schematem organizacyjnym, powinien podlegać specjalista ds. BHP, a komu administrator bezpieczeństwa informacji i pełnomocnik informacji niejawnych w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej?