Pytanie
Czy tabele wiekowe opracowane przez prof. Majdeckiego mogą być brane pod uwagę do rozstrzygnięcia decyzji w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew w celu określenia, czy dane drzewo wyrosło lub zostało posadzone po zakwalifikowaniu terenu na cele budowlane lub służyć do określenia wieku drzewa, np. w wieku do 10 lat? Czy samo stwierdzenie wieku drzew podczas wizji przez pracownika jest wystarczającym argumentem?