Pytanie
Pracownik obsługi - sprzątaczka została zatrudniona w szkole podstawowej od 11 września 1995 r. W 2013 r. osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim od 29 sierpnia 2013 r. do 6 lutego 2013 r. - 182 dni. Od dnia 7 lutego 2014 r. do 1 lutego 2015 r. pobiera świadczenie rehabilitacyjne. Łączny staż pracy na dzień 1 lutego 2015 r. wynosi 28 lat 9 miesięcy i 23 dni. Pracownik oświadczył, że po skończeniu świadczenia rehabilitacyjnego będzie się ubiegał o emeryturę. Pracownik nie wykorzystał 2 dni urlopu wypoczynkowego za 2013 r., w 2014 r. pobierał świadczenie rehabilitacyjne, aż do 1 lutego 2015 r.
Czy zakład pracy powinien wypłacić urlop wypoczynkowy za: 2 dni urlopu za 2013 r., cały urlop za 2014 r. i cały urlop za 2015 r.?