Pytanie
Zawarto umowę z podmiotem zewnętrznym na sprzątanie i ochronę (w trybie przetargu nieograniczonego). Zmiany dot. umowy nie przewidują zmian numerów kont bankowych do wpłat oraz stricte zjawiska faktoringu, jeżeli jednak dana firma zmieniłaby rachunek bankowy w trakcie umowy i zmiana byłaby na fakturze - wpłaty dokonywano by na wskazany rachunek. Wykonawca podpisał umowę faktoringu z podmiotem zewnętrznym i teraz zgodnie z otrzymanymi dokumentami zamawiający powinien przelewać należności (za jego zgodą) na konto Faktora.
Czy może tu zachodzić jakaś niezgodność z przepisami p.z.p., mając na uwadze że umowa już trwa?
Zamawiający co do zasady nie jest stroną tej umowy, bo umowa nadal obowiązuje z tym samym Wykonawcą, tyle tylko, że pieniądze trafiają na konto pośrednika, który ma umowę z głównym Wykonawcą usług.