Pytanie
Firma X jest producentem maszyn rolniczych, w tym opryskiwaczy i rozsiewaczy nawozów. W celu zwiększenia precyzyjności oprysków i nawożenia maszyny te wariantowo wyposażane są w komputer pracujący w standardzie ISOBUS (międzynarodowy standard ISO 11783 dla elektronicznej komunikacji maszyn rolniczych), którego zadaniem jest utrzymanie zadanej dawki oprysku lub nawozu niezależnie od prędkości jazdy. Komputery te są zakupywane w jednym z państw UE. W trakcie pracy umożliwiają one sterowanie takimi parametrami maszyny jak: zmiana wielkości dawki środka, kontrola szybkości pracy elementów dozujących, pomiar wielkości pola obrobionego, kontrola pracy wszystkich czujników itp. Komputery z osprzętem i oprogramowaniem są specjalnie dedykowane wyłącznie do tego rodzaju maszyn. Są montowane przez producenta maszyn, nie są dostępne w ogólnym handlu i zastosowanie ich w innego rodzaju maszynach nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia i nie ma miejsca. Producent tych komputerów w instrukcji obsługi zastrzega wręcz, że są one przeznaczone wyłącznie do sterowania w rolnictwie zgodnie z ich przeznaczeniem.
Czy w oparciu o art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - dalej u.z.s.e.e., mówiącym, że przepisów ustawy nie stosuje się do sprzętu będącego częścią składową urządzenia, które nie jest sprzętem w rozumieniu ustawy (opryskiwacze i rozsiewacze nawozów), można uznać, że opisane wyżej komputery nie są sprzętem w rozumieniu ustawy?